Om het opstijgend vocht in de muren te stoppen gaan we over tot het injecteren van een milieuvriendelijke vloeistof, gebaseerd op de technologie en wetenschappelijke kennis van NoaquaSil.

Deze milieubewuste technologie is gebaseerd op het injecteren in de muren van geconcentreerde microsiliconen die opgelost worden in water. De microsiliconen dringen tot zeer diep in de fijnste haarvaten van het metselwerk, waardoor een optimale verzadiging wordt bekomen. Een reactie tussen deze siliconen en het aanwezige sillicium zorgt uiteindelijk voor een onomkeerbare vochtwerende zone.

Mens- en milieuvriendelijk

De vochtwerende technologie van Noaqua steunt op permanent wetenschappelijk onderzoek naar betere producten vrij van solventen en die conform zijn met de nieuwe milieuwetgeving (conform kyotonorm 2008).

Reeds na 24 uur is de vochtwerende laag werkzaam

De vochtwerende vloiestof die in de muren wordt geïnjecteerd werkt reeds na 24u. Hierdoor bespaart u tijd op het uitdrogen van de muren, waardoor er sneller kan worden gestart met het verder afwerken van de muren.

Noaquasil heeft aandacht voor te grote holten.


Aandacht voor aanwezige holtes in dikkere muren!

Ervaring en wetenschappelijk onderzoek heeft ertoe geleid dat Noaqua pionier is in de zoektocht naar een complete en betrouwbare oplossing en dit in het bijzonder voor dikkere muren vanaf 1,5 steen.

Deze muren met dikwijls talrijke holtes, scheuren en spleten zorgen ervoor dat de injectievloeistof te snel wegvloeit zodat ze geen verzadigende werking kan realiseren.

Het probleem werd in de bouwsector reeds 20 jaar erkend, maar er werd nooit een afdoende oplossing voor dit probleem gezocht … laat staan gevonden.

Eerdere oplossingen zorgend voor te veel bijkomende kosten, aflopende cementsluiers, aflopende polyurethaanhars, de neutraliserende werking van uitharde cement op de geïnjecteerde siliconenen door de te hoge PH-waarde, te lange tussenwachttijden, en noem maar op.

Noaqua lanceert een revolutionair alternatief … Noaqua2Plug …een hydraulische injectiespecie of zwellend polyurethaanhars … die de holten opvult

Noaqua kan stellen een pioniersrol te vervullen, op basis van wetenschappelijke kennis.

De Noaqua2plug-methode is gebaseerd op een meerfaseninjectie, wat simpelweg wil zeggen dat er eerst een complete voorbehandeling wordt uitgevoerd alvorens de daadwerkelijke injectiewerken worden uitgevoerd.

Via geboorde gaten ter hoogte van het vloerniveau worden er – met een inrichting via twee aparte kanalen – twee vloeibare componenten tegelijkertijd geïnjecteerd.

Deze componenten vloeien via de spuitmond naar de aanwezige holten. De componenten reageren tijdens het vloeien en vormen op deze manier een compleet ondoordringbare sperlaag, een waterkering zoals we dit ook wel durven te noemen.

Eenmaal deze ondoordringbare sperlaag is gevormd, kan men na een 15-tal minuten overgaan tot de 2de injectie met het vochtwerend product.

Deze Noaqua2Plug meerfasenmethode levert ons de 100% zekerheid dat deze injectiezone optimaal is verzadigd en dat opstijgend met een 100% garantie kan worden gestopt.

Studies (o.a. WTCB) tonen aan dat deze methode de enige betrouwbare methode is om onder alle omstandigheden opstijgend tegen te gaan.

1. Gaten boren

2. Plaatsen van injectienippel

3. Inspuiten injectie- vloeistof

4. Optimale verspreiding injectievloeistof