Een Meerfaseninjectie dat steeds meer wordt toegepast in woningen met opstijgend grondvocht.

Een methode gebaseerd op jarenlange ervaring en wetenschappelijk onderzoek.

Vochtproblemen in een woning is geen uitzondering en zowat iedereen wordt op de één of andere manier geconfronteerd met opstijgend vocht in de muren.

Om het opstijgend vocht in de muren tegen te gaan zijn de twee meest gebruikte methodes. Enerzijds denken we aan het plaatsen van een waterdicht materiaal, dat wordt aangebracht door te onderzagen of te onderkappen.

Anderzijds, en dit is uiteindelijk de op heden meest gebruikte methode, het behandelen van opstijgend grondvocht door middel van het injecteren van vochtwerende producten zoals siloxanen en silanen. Deze producten worden onder een lage druk in de muur gespoten totdat er een verzadigingsproces optreed en er op deze manier een brede waterkeringsband wordt gevormd.

Om diverse redenen, zoals de lage prijs, de snelheid van het uitvoeren, het visueel aspect van de buitengevel (onderkappen staat voor gevelbeschadiging) opteert men vandaag dus nog quasi enkel voor het injecteren van deze muren.

De methode van injecteren kampt echter nog te dikwijls met vooroordelen. Voor een belangrijk deel moet de oorzaak van deze ingesteldheid gezocht worden bij het gebruik van de minder efficiënte producten en/of concentraties … en anderzijds de onervarenheid van de uitvoerder.Aandacht voor aanwezige holtes in dikkere muren!

Inderdaad. Ervaring en wetenschappelijk onderzoek hebben ertoe geleid dat Noaqua pionier is de zoektocht naar een complete en betrouwbare oplossing en dit in het bijzonder voor dikkere muren vanaf 1,5 steen.

Deze muren met dikwijls talrijke holtes, scheuren en spleten zorgen ervoor dat de injectievloeistof te snel wegvloeit zodat ze geen verzadigende werking kan realiseren.

Het probleem werd in de bouwsector reeds 20 jaar erkend, maar er werd nooit een afdoende oplossing voor dit probleem gezocht … laat staan gevonden.

Eerdere oplossingen zorgend voor te veel bijkomende kosten, aflopende cementsluiers, aflopende polyurethaanhars, de neutraliserende werking van uitharde cement op de geïnjecteerde siliconenen door de te hoge PH-waarde, te lange tussenwachttijden, en noem maar op.

Noaqua lanceert een revolutionair alternatief voor deze hydraulische injectiespecie of zwellend polyurethaanhars, zonder enig nadeel.

Met enige fierheid kan Noaqua stellen een pioniersrol te vervullen.

De Noaqua2plug-methode is gebaseerd op een meerfaseninjectie, wat simpelweg wil zeggen dat er eerst een complete voorbehandeling wordt uitgevoerd alvorens de daadwerkelijke injectiewerken worden uitgevoerd.

Via geboorde gaten ter hoogte van het vloerniveau worden er – met een inrichting via twee aparte kanalen – twee vloeibare componenten tegelijkertijd geïnjecteerd.

Deze componenten vloeien via de spuitmond naar de aanwezige holten. De componenten reageren tijdens het vloeien en vormen op deze manier een compleet ondoordringbare sperlaag, een waterkering zoals we dit ook wel durven te noemen.

Eenmaal deze ondoordringbare sperlaag is gevormd, kan men na een 15-tal minuten overgaan tot de 2de injectie met het vochtwerend product.

Deze Noaqua2Plug meerfasenmethode levert ons de 100% zekerheid dat deze injectiezone optimaal is verzadigd en dat opstijgend met een 100% garantie kan worden gestopt.

Studies tonen aan dat deze methode de enige betrouwbare methode is om onder alle omstandigheden opstijgend tegen te gaan.

1. Er zijn holtes aanwezig in de muur

2. We boren gaten in de muur

3. Plaatsen van Noaqua2plug spuitmond

4. De vloeistof vult de holtes op en vormt een vaste materie