Vervaet


Vervaet & zoon is een familiaal bedrijf met ambitie om te groeien in zijn domein en is reeds meer dan 40 jaar ervaren in vochtbestrijding, werd in 1964 opgericht door A. Vervaet als een eenmanszaak en groeide uit tot een vennootschap met ambitie.

Een missie met een duurzame visie waar spitstechnologie en milieu centraal staan.
De uitgebreide know-how door ervaring in alle domeinen van vochtbestrijding, het opbouwen van een proefstation waar producten uitgetest worden op hun doeltreffendheid, door:

 • gebruik te maken van een eigen labo
 • gebruik te maken van een free lance laborant voor eigen productontwikkeling
 • een beroep te doen op externe laboratoria waardoor we een neutraal en objectief oordeel krijgen over uitgevoerde studies (second opiniun)
 • gebruik te maken van de diensten en laboratoria van onze leveranciers.


Noaqua


Iedereen onder ons wordt wel eens op de één of andere manier geconfronteerd met opstijgend vocht in de muren. Iedereen weet ook dat er meerdere methodes zijn voor dit probleem te verhelpen.
De twee meest gebruikte methodes zijn: het plaatsen van een waterdicht materiaal (vb. door onderzagen of onderkappen) en het behandelen van opstijgend grondvocht door middel van injectie van vochtwerende producten (vb siloxanen, silanen) onder lage druk.

Om diverse redenen, zoals lage prijs, snelheid van uitvoeren, uitzicht buitengevels en toepasbaarheid, opteert men vandaag meer en meer voor een injectie van vochtwerende producten.
Deze methode heeft echter af te rekenen met vooroordelen, deels te wijten aan minder efficiënte producten en onervarenheid van de uitvoerder, maar vooral grotendeels door de aanwezigheid van holle ruimten bij dikkere muren. De aanwezige holten, scheuren en spleten (vanaf 1,5 steense muur) zorgen ervoor dat de injectievloeistof wegloopt via deze holtes. Reeds 20 jaar erkent men dit probleem, maar geeft men daar geen gevolg aan om diverse redenen, zoals:

 • Meerprijs bijkomende behandeling
 • Aflopen van cementsluier of aflopen zwellend polyurethaanhars.
 • Neutralisatie siliconen door hoge PH waarde bij het uitharden van de cement.
 • Schade door opzwellend polyurethaanhars.
 • Lange tussenwachttijd
 • Nu is er een nieuw revolutionair alternatief voor deze hydraulische injectiespecie of zwellend polyurethaanhars zonder enig nadeel.

Deze meerfaseninjectie bestaat erin een voorbehandeling uit te voeren met volgende werkwijze: via geboorde gaten ter hoogte van het vloerniveau wordt er met een inrichting via twee aparte kanalen twee vloeibare componenten aangebracht. Deze vloeien via de spuitmond naar de aanwezige holten. Deze componenten reageren tijdens het vloeien tot een ondoordringbare sperlaag. Eens deze ondoordringbare sperlaag gevormd is kan men na 15 min. Overgaan tot de 2de injectie met het vochtwerende product, waarbij men de zekerheid krijgt op een optimale verzadiging van de injectiezone. Deze behandeling wordt gecommercialiseerd onder de naam no-aqua2plug en is patent pending. Voor meer info www.noaqua.be


Werkwijze • Er zijn holtes aanwezig in de muur
 • We boren gaten in de muur
 • Plaatsen van Noaqua2plug spuitmond
 • De vloeistof vult de holtes op en vormt een vaste materie
 • Gaten boren
 • Plaatsen van injectienippel
 • Inspuiten injectie- vloeistof
 • Optimale verspreiding injectievloeistof

Werkwijze

       
Onze werkwijze

Kom te weten hoe Vervaet te werk gaat met het proces tegen opstijgend vocht.


meer      


Noaqua2plug

       
Noaqua2plug

Voorbehandeling om grote holtes en scheuren op te vullen zodat de injectie vloeistof niet weg sijpelt.


meer